Àlbum de fotos
Acordionista de pega
Amb tota la barba
Transhumància'94
Febrer'98 Jotes a la Garrotxa
Juliol'98 Gennetines
Desembre'98 Gennetines
 
 
 
Juliol'00 Gennetines
Juliol'00 Centre Esperantista Gresillon
Arbúcies. Festa del Flabiol'00
Cartellà. Desembre'00. Danses Hebraiques

Webmaster: Ramon "Mon" Cardona