Cartes i Escrits

De la Sardana-Rumba i la Sardana "Cutra"


Sardana què?

Fa alguns anys i fruit d'unes recerques, es va començar a divulgar la versió antiga de la sardana actual. S'anomenava Sardana Curta en contraposició a l'actual, considerablement més llarga.

La divulgació no es va fer, precisament en ambients sardanistics sinó en ambients folk. Va passar el que havia de passar, que es va escampar com una taca d'oli. Ja se sap que l'oli, quan s'escampa, cada vegada es dilueix més doncs la Sardana ballada i tocada en l'estil antic va anar desdibuixant-se.

La gent que la va començar a tornar ballar, no eren balladors habituals de sardanes o no en sabien ballar gens. Els músics que les tocaven, majoritariament, tampoc coneixien el món sardanista.

Després de tot això i el fet que la gent la ha anat aprenent quasi sempre copiant-la sobre el terreny, com era d'esperar, alló que es ballaba antigament i alló que es balla ara s'assemblen com un ou a una castanya.

Les danses i les músiques tradicionals han anat evolucionant en el temps per la gent que les sabia ballar. Una evolució que abans era molt lenta, ara és rapidíssima i, curiosament s'està produint un fenomen consistent en que és la gent que no les sap ballar qui les fa "evolucionar".

És que la gent s'ho passa bé, diuen... Una cosa no treu l'altre: Em sembla molt bé de ballar danses noves però no em sembla bé que la gent s'enganyi creient que ballen danses antigues.

La meva proposta és que, si es vol ballar d'aquesta manera, que algú li posi un altre nom. Jo, provisionalment l'anomenaré Sardana-Rumba que s'adhiu més amb l'estil o Sardana "Cutra"...

Ramon " Mon" Cardona

A Barcelona, el març del 1999